Camper Eisen: Dit zijn de eisen van de RDW en Belastingdienst

logo rdw en belastindienst

Het keuren van je zelfgebouwde camper. Je mag je huisje op wielen dan officieel een camper noemen. Het is belangrijk om de camper eisen van te voren helder te hebben, zodat je daar tijdens de zelfbouw van je camper op kunt letten. 

De wettelijke camper eisen zijn opgesteld door de RDW, ook wel de veiligheidseisen genoemd. Daarnaast gelden er camper eisen van de Belastingdienst, zodat jouw camper in aanmerking kan komen voor het kampeerautotarief. In deze blog lees je de minimale camper eisen waaraan een camper moet voldoen.

In deze blog wordt het volgende benoemd:

Waarom een camper keuren?

Waarom moet dat eigenlijk, je bus keuren tot camper? Het uiteindelijke doel wat je hiermee wilt bereiken, is dat je camper in aanmerking komt voor het kampeerauto tarief (kwarttarief) motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) van de Belastingdienst. Dit houdt in dat je een kwart aan belasting betaald van wat je anders voor je bus aan belasting zou betalen als deze als personenauto geregistreerd staat. Dat scheelt dus een hoop!

Om in aanmerking te komen voor het kwarttarief motorrijtuigenbelasting, moet je camper eerst gekeurd worden tot camper door de RDW. Om vervolgens in aanmerking te komen tot het kwarttarief motorrijtuigenbelasting, stelt de Belastingdienst aanvullend op de RDW keuring een aantal inrichtingseisen aan de camper.

RDW camper eisen

Eisen voor personenvoertuigen (en dus voor campers)

Campers vallen onder de categorie personenvoertuigen. Dit betekend dat campers moeten voldoen aan de gestelde veiligheidseisen die gelden voor personenvoertuigen, ook ná de ombouw/zelfbouw van je camper. De eisen voor personenauto’s zijn er teveel om in deze blog te benoemen, maar zijn te downloaden op de website van de RDW onder de bestandsnaam: ‘Wijze van keuren‘. Veel van deze eisen zijn niet van toepassing, omdat je niks op dat gebied van het voertuig wijzigt.

Toelichting eisen voor personenvoertuigen

Het maken van bijvoorbeeld een draaistoel in je camper heeft echter wél invloed op deze eisen, omdat je eventueel de bevestigingspunten van de veiligheidsgordels en de constructie van de zitplaatsen wijzigt. Hier gelden ingewikkelde eisen voor.

Lees meer over het maken van draaistoelen in een camper en de eisen die daarvoor gelden.

camper eisen draaistoelen

Draaistoel in onze camper

Eisen specifiek voor campers

Daarnaast zijn er door de RDW eisen opgesteld die specifiek gelden voor kampeerauto’s (campers). Op de website van de RDW zijn de eisen te vinden die specifiek voor campers gelden. 

 • In het voertuig moeten zitplaatsen en een tafel aanwezig zijn. De tafel mag eventueel zijn weg te halen.
 • Er moet een bed aanwezig zijn. Dit bed kunt u eventueel maken met behulp van de zitplaatsen.
 • Er moet een kookgelegenheid aanwezig zijn.
 • En er moeten mogelijkheden zijn om spullen op te bergen.

Al deze voorzieningen moeten vast in het woongedeelte zijn bevestigd.

Toelichting eisen specifiek voor campers

De RDW eisen die specifiek voor campers zijn opgesteld, zijn niet al te ingewikkeld (los van het maken van draaibare stoelen). In onze camper hebben we een wegneembare tafel bedacht waaraan we kunnen zitten, eten en werken als we de stoelen hebben gedraaid. De zitplaatsen kun je ook achter in de bus maken, die je voor het slapen ombouwt tot je bed. Je bespaard hiermee ruimte, maar denk wel goed na of je echt élke avond je zitplaatsen wilt ombouwen tot je bed (en elke ochtend andersom).

Met een kookgelegenheid wordt bedoeld, een gasstel of fornuis of iets dergelijks. Het gasstel mag uitneembaar zijn, net als hoe wij het hebben, maar het gasstel moet wel vast te zetten zijn in de camper. Het mag niet alle kanten op schuiven tijdens het rijden.

camper eisen rdw tafel met zitplaatsen

De inrichting in onze camper

Zorg voor kastjes en lades om spullen in op te bergen. Eigenlijk is alles goed, maar lades zijn echt aan raden in een camper. Zo voorkom je dat je niet bij de spullen kan komen die achterin de kast zijn gedrukt (ervarings-dingetje). 

Afspraak maken RDW camper keuring

Voldoe je aan de door de RDW gestelde eisen? Dan kun je bij de RDW de keuringsafspraak maken om je bus te laten keuren tot camper.

Belastingdienst camper eisen

Daarnaast stelt de Belastingdienst ook een aantal eisen aan de camper als je in aanmerking wilt komen voor het kwarttarief motorrijtuigenbelasting.

 • Goed om te weten: is je camper 40 jaar of ouder? Dan valt je camper onder de oldtimersregeling. In dat geval betaal je vanzelf helemaal geen motorrijtuigenbelasting. Het aanvragen van het kwarttarief motorrijtuigenbelasting is dan dus ook niet nodig!

De eisen van de Belastingdienst zijn aanvullende eisen op de eisen die zijn gesteld door de RDW. Voordat je je camper laat keuren door de Belastingdienst moet je camper dus al als camper geregistreerd zijn door de RDW. Op de website van de Belastingdienst zijn de volgende inrichtingseisen te vinden. Daarnaast gelden er enkele uitzonderingen voor deze eisen. Voor de leesbaarheid zijn de uitzonderingen ingeklapt (klikken om te bekijken). De eisen zijn letterlijk gekopieerd van de Belastingdienst en daaronder geven wij een toelichting.

Inrichtingseisen

De binnenruimte moet een rechthoekig blok kunnen bevatten, met een hoogte van minimaal 170 cm over een lengte van minimaal 200 cm en over een breedte van minimaal 90 cm. De binnenruimte is de ruimte achter de bestuurders- en bijrijderszitplaats, waarbij de stoelen in de achterste stand staan.

 • De binnenruimte van uw kampeerauto moet voorzien zijn van:
 • minimaal 2 vaste zitplaatsen
  Dit mogen de bestuurderszitplaats en bijrijderszitplaats zijn. Maar dan moeten deze stoelen wel kunnen draaien, zodat ze in de binnenruimte gebruikt kunnen worden.
 • een vaste tafel
  De tafel mag zo bevestigd zijn, dat u die eenvoudig kunt verwijderen.
 • slaapplaatsen voor minimaal 2 personen
  Dit mogen slaapplaatsen zijn die u met behulp van de zitplaatsen maakt. Maar niet met de zitplaatsen voor de bestuurder en de bijrijder. De minimale afmetingen van de slaapplaatsen zijn:
 • bij 1 tweepersoonsslaapplaats: minimaal 180 cm lang en minimaal 110 cm breed
 • bij 2 of meer afzonderlijke slaapplaatsen: minstens 2 slaapplaatsen zijn minimaal 180 cm lang en minimaal 60 cm breed
 • minimaal 2 vaste en afsluitbare opbergfaciliteiten
 • een vast keukenblok bestemd voor gebruik in de binnenruimte
  Het werkblad is minimaal 60 cm hoog, voorzien van een ingebouwde (uitneembare) watervoorziening met een spoelbak, een kraan en een afvoer.
 • een vast ingebouwde kookgelegenheid bestemd voor gebruik in de binnenruimte
  Dit mag een vaste magnetron zijn die stroom krijgt door een energiebron die in de kampeerauto aanwezig is.

Let op!

U moet alle faciliteiten in de binnenruimte op een normale manier kunnen bereiken.

Uitzonderingen inrichtingseisen

Het kampeerautotarief kan ook worden toegepast als de binnenruimte een hoogte heeft van 130 cm. Het dak moet dan zijn voorzien van een (uitklapbare) permanent aangebrachte gesloten dakconstructie. Door deze constructie kan de binnenruimte worden verhoogd tot ten minste 170 cm over een lengte van ten minste 100 cm en een breedte van ten minste 90 cm. Dit geldt alleen als de kampeerauto ook aan alle andere inrichtingseisen voldoet.

Zijn aan de binnenkant van de binnenruimte materialen aangebracht tegen de wanden, de vloer of het plafond? Dan gaan we voor de beoordeling van de vraag of de binnenruimte voldoet aan de vereiste afmetingen uit van de verkleinde ruimte. Dat geldt voor zowel het blok van 170 x 200 x 90 cm als voor het blok van 130 x 200 x 90 cm.

Let op!

De bestuurders- en bijrijdersstoel moeten in de achterste stand staan bij het meten en bepalen van de binnenruimte.

Hebt u het motorrijtuig, bijvoorbeeld een bestelauto, omgebouwd tot kampeerauto? Dan moet u misschien ook aangifte doen voor de bpm. Op belastingdienst.nl/auto vindt u meer informatie.

Voor de Volkswagen Transporter waarbij de motor van fabriekswege achterin is geplaatst, is het volgende goedgekeurd. Valt de datum eerste toelating tot de weg die de RDW heeft toegekend, vóór 1 januari 1994? Dan kunnen de criteria voor de binnenruimte worden toegepast alsof de motor niet achterin is geplaatst. De datum eerste toelating tot de weg kan een eerdere datum zijn dan de datum van kentekenbewijs deel I of deel IA. Bijvoorbeeld bij ingevoerde motorrijtuigen.

De eis van het rechthoekige blok van 170 x 200 x 90 cm is niet van toepassing als voldaan is aan het volgende:

 • Al vóór 1 mei 2002 is een beschikking voor het motorrijtuig afgegeven voor toepassing van het kampeerautotarief.
 • Het kampeerautotarief was ook op 1 mei 2002 op dit motorrijtuig van toepassing.
 • Het motorrijtuig voldeed aan de overige inrichtingseisen die golden op het moment van de afgegeven beschikking.

Met de overgangsregeling kan bij een wisseling van houderschap ook de nieuwe houder in aanmerking komen voor het kampeerautotarief. Dit gebeurt dan op basis van de beschikking die wij vóór 1 mei 2002 hebben afgegeven. Blijkt na het afgeven van de beschikking dat wij deze ten onrechte hebben afgegeven? Dan trekken wij de beschikking alsnog in. De overgangsregeling is dan niet van toepassing.

Is een kampeerauto’s op 1 mei 2002 15 jaar of ouder zijn én van fabriekswege ingericht als kampeerauto? Deze kampeerauto hoeft niet te voldoen aan (alle) hiervoor vermelde inrichtingseisen.

 • Bepalend voor de leeftijd van de kampeerauto is de datum van het kentekenbewijs deel l of (lA of als dit een eerdere datum is) de ‘datum eerste toelating op de weg’ door de RDW heeft toegekend.
 • U moet kunnen aantonen dat het motorrijtuig van fabriekswege is ingericht als kampeerauto.
Toelichting inrichtingseisen Belastingdienst

Het zal je opvallen dat de eisen van de Belastingdienst gedeeltelijk overeenkomen met de eisen van de RDW. Toch zijn de eisen van de Belastingdienst nog iets verder gespecifieerd. 

De Belastingdienst kijkt puur naar de inrichting. Ze gaan er hierbij vanuit gaan dat de camper gekeurd is en voldoet aan de veiligheidseisen van de RDW.

Toelichting uitzonderingen inrichtingseisen Belastingdienst

De eis over het blok dat in de binnenruimte moet passen, gaat over je bus zonder inrichting. Hier ontstaat nog wel is verwarring over. De ingebouwde constructies mag je dus wegdenken. Vervolgens wordt het blok met de genoemde afmetingen ingebeeld in je camper. Past deze? Dan voldoe je aan die eis.

Er gelden iets andere regels voor camper met een hoogte van 130 cm, zie de paragraaf ‘Afwijkende hoogte’. Ook voor Volkswagen Transporters (van vóor 1 januari 1994) waarbij de motor achterin is geplaatst wordt de motor ‘weggedacht’ bij de controle of het denkbeeldige blok er in past. Verder gelden er nog een aantal regels voor voertuigen waarbij er voor 1 mei 2002 al een kampeerautotarief is goedgekeurd.

Verzoek indienen camper keuring Belastingdienst

Voldoe je aan de eisen van de Belastindienst en kom je daardoor in aanmerking voor het kwarttarief motorrijtuigenbelasting? Dan is het tijd voor de Belastingdienst camper keuring. Hiervoor moet je een verzoek in dienen voor het bijzonder tarief motorrijtuigenbelasting (kwarttarief).

Heb je hier vragen over? Stel ze onderaan de blog!

9 reacties op “Camper Eisen: Dit zijn de eisen van de RDW en Belastingdienst

  • Freek zegt:

   Officieel wel, maar er gelden uitzonderingen voor een aantal soort voertuigen. Voor de zekerheid kun je het beste even bellen met de RDW wat zij wel of niet goedkeuren!

   • Frank zegt:

    Wat bedoelen ze met een vast keukenblok ? Wat is “vast” ? Vast gelast, vast geschroeft, vast geklikt ?
    Mag ’t uitneembaar zijn ?
    Mag je het tijdelijk ook elder in de auto plaatsen ? Waarschijnlijk moet je het wel altijd bij je hebben. Mag keukenblok en tafeltje een en het zelfde ding zijn ? Kooktoestel mag los/uitneembaar in het keukenblok zitten ?

 1. Paula zegt:

  Bedankt voor je blog! Zijn de 2 afsluitbare opbergruimtes ook akkoord als die in het keukenblok zitten? Bijvoorbeeld twee kastjes, of alleen twee lades (of allebei, maar in 1kastje komst denk ik de watervoorziening)

 2. Pjotr zegt:

  Dank voor het duidelijke overzicht! Ik heb nog twee vragen naar aanleiding hiervan:
  1) De kook gelegenheid/het gasstel moet vast ingebouwd zijn, maar die van jullie is uitneembaar. Onder welke voorwaarden mag dat? Wij hebben namelijk al een Campingaz-kooktoestel dat we graag willen hergebruiken in onze buscamper, en die we net als jullie uitneembaar willen maken om ook buiten te kunnen koken.
  2) Er moet een vast keukenblok aanwezig zijn. Is het mogelijk om dit vaste blok uitneembaar te maken middels een vergrendeling die ook weer losgemaakt kan worden, zodat ook het keukenblok ook buiten de bus kan worden geplaatst als de bus stilstaat? Dit a) omdat we dan buiten zouden kunnen koken en b) omdat we dan ook makkelijker nog grote spullen in de bus kunnen vervoeren mocht dat ooit nog nodig zijn.

  Mochten jullie dit ook niet weten (kan ik me goed voorstellen), wat is dan de beste weg om er achter te komen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze site, gaan we er van uit dat je hiermee akkoord gaat.